Tööd saab:

Ehitusprojektide eelarvestaja  

Tööülesanded
  • Ehitusprojektide eelarvete koostamine ja kokkupanemine (k.a riigihanked)
  • Mahtude arvutamine (jooniste lugemine)
  • Hinnapakkumiste küsimine allhankijatelt
  • Hinnapakkumiste küsimine
  • Pakkumiste esitamine ja riigihangete avamisel osalemine
LOE EDASI