Tõnismäe 5a siseremont

Tammepärja Maja OÜ on  Riigi Kinnisvara AS poolt korraldatud riigihanke " Tõnismägi 5a siseremonttööd" võitja ja peatöövõtja.

Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras ehitustööde teostamine objektil: Justiitsministeeriumi hoone (Tõnismägi 5a, Tallinn).

Teostatakse järgmisi töid: ettevalmistus ja lammutamine, Lagede maalriviimistlus, siseseinte maalriviimistlus, rullmaterjalist põrandakatete ja liistude paigaldus, põranda katmine EPO kattega, aluspõrandate tasandamine,  uste ja treppide rekonstrueerimine, elektritööde teostus,  Konditsioneeri tarne ja paigaldus (jahutus) koos kõigi kaasnevate töödega ja ventilatsiooni agregaadi tarne ja paigaldus, koos kõigi kaasnevate töödega (torude paigaldus, avade lõikamine, ripplagede lahtivõtmine ja tagasipaigaldamine ja kahjustatud seinte taastamine)

Lisaks teostatakse Kumerpeegli ja hoiatusmärgi tarnet ja paigaldustöid, kus Tõnismägi 5a kangi alt väljasõidul tuleb paigaldada autojuhtide jaoks kumer peegel läbimõõduga vähemalt 500 mm. Samuti tuleb paigaldada hoiatusmärk vastavalt liiklusseadusest tulenevatele nõuetele, mis kõnniteel käijaid hoiataks, et auto võib välja sõita. Nii peegel, kui silt on kasutaja seisukohast vajalikud, kuna esimesel juhul võimaldab see ohutut välja sõitmist, teisel juhul on tegemist hoiatava sildiga jalakäijatele/ratturitele, kuna on olnud juhuseid, kus on napilt pääsetud kokkupõrgetest ettevaatamatuse tõttu. Kõik vajalikud kooskõlastused, kokkulepped, lõivud hangib ja tasub pakkuja.

Tööd teostatakse argipäeviti ajavahemikul 08.00-st kuni  17.00-ni.